Quá trình hình thành và phát triển nhà trường

 Thực hiện Quyết định của UBND huyện Lạng Giang, tháng 9 năm 1992,  trường Tiểu học Yên Mỹ được tách ra  từ trường PTCS Yên Mỹ.

           Tháng 7 năm 1998, sau khi chia tách xã Yên Mỹ và thành lập thị trấn Vôi; trường Tiểu học Yên Mỹ chuyển địa điểm về thôn Yên Lại. Ban đầu, do vẫn chung cơ sở vật chất với trường Trung học cơ sở nên trường gặp rất nhiều khó khăn, chưa có tường bao, cổng... Năm 2005, UBND xã Yên Mỹ đầu tư  trên 2 tỷ đồng xây dựng, tách 2 trường  và chuyển trường THCS về địa điểm mới. Với sự tham mưu tích cực của  BGH, cơ sở vật chất của trường được đầu tư ngày một tốt hơn, đáp ứng nhu cầu dạy  học của thầy và trò; chất lượng giáo dục toàn diện luôn ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, trường Tiểu học Yên Mỹ có 12 lớp với trên 300 học sinh và nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến.

Tác giả bài viết: BGH