• Đỗ Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0972743866
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng 4,5 - Giáo viên văn hóa
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01652013336
 • Nguyễn Duy Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985031382
 • Nông Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên ngoại ngữ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972042962
 • Nguyễn Thanh Nhài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên văn hóa
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979239433
 • Thân Thị Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ 1,2,3 - Giáo viên văn hóa
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0983745865
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 581
Tháng trước : 1.576